top of page

Zabezpečení a ochrana dat

Nedílná a nutná součást digitalizace vaší firmy

Digitalizací své firmy se stáváte součástí nehmotného světa, který vám přináší mnoho výhod, ovšem má i svá rizika. Zabezpečení a ochrana dat je tedy jeho nezbytnou součástí.

Jaká nebezpečí vám při digitalizaci hrozí?

Zašifrování dat

Ztráta přístupu k souborům, mailům, firemním systémům, zákazníkům, kontaktům a dalším firemním datům. Tyto data nemůžete buď otevřít nebo vůbec najít.

Neoprávněná úprava dat

Typickým příklad je úprava platebních údajů na faktuře vašich dodavatelů. Platby tak posíláte útočníkovi.

Odcizení a únik dat

​Často vede k následnému vydírání, kdy útočník požaduje výkupné pod hrozbou zveřejnění ukradených dat nebo jejich prodeji konkurenci.

Dlouhodobé sledování vašich aktivit

Jde o aktivitu na pozadí vašich systémů, kde se útočník připravuje na výše uvedené útoky.

Výsledkem může být nedostupnost vašich systémů a to až v řádu týdnů. To znamená: nemůžete vyrábět, poskytovat služby ani prodávat.

Proto zabezpečení a ochranu dat vnímáme jakou nedílnou součást digitalizace.

Aby zabezpečení a ochrana vašich dat byly co nejlepší, provádíme bezpečnostní analýzu, jejíž součástí je bezpečnostní audit.

 

Díky tomu získáte informace o tom, na jaké úrovni je ochrana vašich dat, systému i zařízení.

 

Zjistíme míru obrany proti nejaktuálnějším kybernetickým hrozbám. Jedná se o výborný první krok k bezpečnému IT.

Ukázka závěru bezpečnostního auditu

Audit ukázka výsledku.png
Celková bezpečnost organizace je nízká a riziko možného napadení kybernetickým útokem je vysoké. V co nejkratším možném intervalu je nutné definovat bezpečnostní strategii a implementovat bezpečnostní doporučení.

Manažerské shrnutí

V závěrečné zprávě získáte grafický přehled o celkové bezpečnosti vaší organizace, stejně tak o jednotlivých oblastech dle rozsahu auditu.

KDE začít?

Začněte auditem digitalizace. Řekne vám, v jakém současném stavu je vaše firma. To jak z pohledu optimalizace firemních procesů, tak i digitalizace.

bottom of page